2daysmood

Geluk op de werkvloer is essentieel voor zowel de gezondheid en het welzijn van medewerkers, als voor de performance en het succes van een organisatie. De missie van 2daysmood is organisaties inzicht te geven in het geluk op de werkvloer en de middelen te bieden om met effectieve maatregelen het geluk te verhogen.


Contactpersonen