CiteFlow

Stelt gebruikers in staat om betrouwbare wetenschappelijke kennis online te ontdekken, verzamelen en organiseren.

CiteFlow wil de grootste online bibliotheek van online kennis vormen. Iedereen kan via nieuwe distributiemodellen (bijvoorbeeld Youtube, Blogs en Wikipedia) kennis delen. Het nadeel van deze decentrale kennisdistributie is dat de kwaliteit, betrouwbaarheid en vindbaarheid niet meer verzorgd wordt door uitgeverijen en/of bibliotheken. CiteFlow biedt hier de oplossing voor. Dankzij slimme technologie geeft CiteFlow middels scores inzicht in wat de autoriteit is van de afzender. Naast waardebepaling op kwaliteit en betrouwbaarheid, vergroot CiteFlow ook de vindbaarheid van kennis door aanbevelingen en een semantische analyse van alle content.


Contactpersonen

Twitter