Perfect Place

Perfect Place is een technologie en data gedreven startup met maatschappelijke impact. Het ondersteunt organisaties met relevante beslisinformatie en analyse instrumenten, waarmee de leefbaarheid van een gebied kan worden bepaald voor verschillende consumenten doelgroepen. Up-to-date, volledige en landelijke datasets binnen één platform besparen organisaties tijd en geld en het verlaagt de risico’s in besluitvormingstrajecten met betrekking tot ruimtelijke ordening, vastgoed investeringen en zorg en welzijnsbeleid.