PastMe

App waar momenten, persoonlijke berichten en cadeaus in een digitale herinneringendoos worden bewaard. Om deze later, op een zorgvuldig gekozen moment, te versturen aan dierbaren. Tijdens het leven, maar ook na de dood.  Deze diversiteit aan berichten (foto’s, video’s etc) wordt bewaard voor een of meerdere specifieke dierbare(n).