Repurpose

Sluit materiaalketens in de bouwsector voor hoogwaardig hergebruik.

Repurpose zet zich in om onnodig grondstofverlies in de bouwsector tegen te gaan. Nederland produceert jaarlijks zo’n 60 miljoen ton afval, waarvan 40% afkomstig is uit de bouwsector. Dat afval wordt gestort, met of zonder energiewinning verbrand of gedowncycled. De kwaliteit van het oorspronkelijk product wordt minder of gaat verloren. Dit terwijl technieken voor upcyclen mogelijk zijn! Bij upcyclen wordt het oorspronkelijke product hergebruikt en krijgt het een meerwaarde

Onze missie is het sluiten van hedendaagse materiaalketens ten behoeve van hoogwaardig hergebruik. Wij doen onderzoek naar de beste bedrijfsvorm om dit doel binnen de huidige mogelijkheden te bereiken.


Contactpersonen

Twitter