Senfal

Ontwikkelt een algoritme om elektriciteitsopslag rendabel te maken.

Senfal ontwikkelt een algoritme om de opslag van energie voor netbeheerders winstgevend te maken. Het elektriciteitsnet wordt minder stabiel en energieopslag is een technische maar dure oplossing. Senfal lost dit probleem op door het aansluiten van gedistribueerde opslag units naar een gecentraliseerde brein en gebruik te maken van een gezamenlijke opslagcapaciteit om energie te verhandelen op de energiemarkten.


Contactpersonen