Solease

Levert zonne-energie als service, met behulp van een volledig ontzorgd lease financieringsmodel.

Solease verhuurt zonnestroomsystemen aan particuliere huishoudens voor een maandbedrag dat meteen al lager is dan de jaarlijkse kosten van de vervangen electriciteit. Door het oplossen van de 3 grootste drempels: cost (wij financieren), hassle (wij regelen alles) & risk (wij dragen alle operationele risico’s) willen we massaconversie van zonne-energie op gang brengen. Onze klanten kunnen zo zonder grote investering niet alleen meteen besparen op hun energierekening maar ook op hun CO2-uitstoot.

 

 

Vacatures


Contactpersonen

Eduard Gradenwitz

Solar Consultant

Twitter