Rabo Pre-seed Fonds

Via UtrechtInc kom je in aanmerking voor een gunstige lening bij het Rabo Pre-seed Fonds.

Startende ondernemers hebben aan 2 zaken een gebrek, tijd en geld. In de eerste fase van je startup is het lastig om aan geld te komen, daarom hebben Rabobank Utrecht en Utrecht Holdings met behulp van UtrechtInc en Agentschap NL het Rabo Pre-seed Fonds opgezet. Dit fonds verstrekt leningen tot € 50.000 aan startende bedrijven tegen gunstige voorwaarden.

Wie kunnen gebruik maken van deze leningen?

Ik ben geïnteresseerd in het Rabo Pre-seed Fonds

Rabobank logo utrechtholdings agentschap

Aantrekkelijke Rabo Pre-seed voorwaarden

  • Totdat je bedrijf is opgericht hoef je niet af te lossen. Uiterlijk 24 maanden na het afsluiten start de aflossing volgens een vooraf overlegd schema.
  • De rente is 8%.
  • Voor het aflossen heb je 36 maanden de tijd. Versneld aflossen kan, zonder boetes. De lening (inclusief rente) moet uiterlijk vijf jaar later zijn afgelost.
  • Er worden weinig tot geen onderpanden of zekerheden gevraagd. Behalve natuurlijk dat je 100% voor je onderneming gaat.
  • Leningen worden verstrekt na een kritische toetsing van je plan. Door deze toetsing en goede begeleiding wordt de kans op mislukken verkleind.
  • Je bedrijf is maximaal 5 jaar geleden ingeschreven bij de KvK.
  • De leningen worden expliciet niet verstrekt aan natuurlijke personen in privé.